Dějiny psychologie

 

Aristoteles: O duši. Praha: Rezek 1995.

Aristoteles. Člověk a příroda. Praha: Svoboda, 1984.

Čáda, F.: Dějiny psychologie v novověku. Praha: Svépomoc, 1904

Homola, M.: Dějiny psychologie. Olomouc: Filozofická fakulta univerzity Palackého, 1990.

Hoskovec, J.: Tajemství experimentální psychologie. Praha: Academia, 1992.

Hoskovec, J., Hoskovcová, S.: Malé dějiny české a středoevropské psychologie. Praha: Portál, 2000.

Hoskovec, J., Nakonečný, M., Sedláková, M.: Psychologie XX. století. I. díl. Praha: Karolinum, 1996.

Hoskovec, J., Nakonečný, M., Sedláková, M.: Psychologie XX. století. Praha: Karolinum, 2002.

Hunt, M.: Dějiny psychologie. Praha: Portál, 2000.

Jiránek, F., Kolaříková, O., Říčan, P.: Psychologie XX. století. II. díl. Praha: SPN, 1970.

Nakonečný, M.: Lexikon psychologie. Praha, Vodnář 1995.

Nakonečný, M.: Průvodce dějinami psychologie. Praha: SPN, 1995.

Plháková, A.: Dějiny psychologie. Praha: Grada 2006.

Souček, R.: Stručné dějiny psychologie. Praha: Česká grafická unie, 1946.

Stavěl, J.: Antická psychologie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1971.

Široký, H., Hermochová, S.: Psychologie XX. století. IV. díl. Praha: SPN, 1971.

Tardy, V.: Psychologie XX. století. V. díl. Praha: SPN, 1969.

Tardy, V.: Psychologie XX. století. III. díl. Praha: SPN, 1971.