Obecná psychologie

 

Atkinson, R. L., Atkinson, R. C., Smith, E. E., Bem, D. J., Nolen-Hoeksema, S. Psychologie. Praha: Portál, 2003.

Brichcín, M. Vůle a sebekontrola. Teorie, metody, experimenty. Praha: Karolinum, 1999. Finke, R. A. Principles of mental imagery. Cambridge: MIT Press, 1989.

Gertner, D., Stevens, A. L. (Eds.) Mental models. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Ass., 1983.

Hartl, P.: Psychologický slovník, Portál, 2000

Nakonečný M. Základy psychologie. Praha: Academia, 1998.

Nakonečný M. Lidské emoce. Praha: Academia, 2000.

Nakonečný M. Motivace lidského chování. Praha: Academia, 1996 a dotisky.

Nakonečný M. Encyklopedie obecné psychologie, Academia, 1995

Nakonečný, M.: Lexikon psychologie, Vodnář, 1997

Hoskovec J., Nakonečný M., Sedláková M. Psychologie XX. století. Praha: Karolinum, 2002 a dotisky.

Plháková, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2003.

Sedláková. M. Vybrané kapitoly z kognitivní psychologie. Mentální reprezentace a mentální modely. Praha: Grada, 2004.

Sternberg R. Kognitivní psychologie. Praha: Portál, 2002