Držitelka Evropské ceny Comenia pro mladé psychology přednáší na českých VŠ

17.02.2010 12:48

Unie psychologických asociací ČR

ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze,

Jihočeskou univerzitou České Budějovice,

Psychologickým ústavem AV ČR

a Masarykovou univerzitou v Brně

představují

 

Dr. Katie E. Slocombe BSc, PhD v České republice

Českou republiku navštíví Dr. Katie E. Slocombe BSc, PhD, držitelka Evropské ceny Comenia pro mladé psychology. Učitelé

i studenti psychologie a souvisejících oborů mají možnost srovnat své znalosti se špičkovou prezentací v oblasti sociální a srovnávací psychologie.

 

Program přednášek

19. dubna 2010 od 9.30 hod. – Univerzita Karlova v Praze, katedra psychologie PedF, Myslíkova 7, Praha 2, místnost M 006

20. dubna 2010 od ?? hod. – JU České Budějovice, místo…

21. dubna 2010 od ?? hod. – PÚ AV ČR a MU Brno, místo…

Přednášky a diskuze budou probíhat pouze v angličtině. Tématem je srovnání lidské komunikace

a komunikace primátů (šimpanzů) s audiovizuální prezentací na základě dlouhodobých výzkumů v přirozeném prostředí v Africe i v prostředí zoo.

 

Zaměření, oblast výzkumu

Evoluční a komparativní psychologie, evoluce jazyka, komunikace šimpanzů, chování a kognice

u primátů (Evolutionary and comparative psychology: evolution of language, chimpanzee communication, primate behaviour and cognition)

 

Kvalifikace a ocenění

  • BSc Psychology, University of Nottingham

  • PhD, University of St Andrews

  • BPS Award for Outstanding Doctoral Research (2006)

  • Evropská cena Comenia pro mladé psychology, UPA ČR a EFPA (2009)

 

—————

Zpět