Grafologie odhalí skrytá zákoutí vaší duše

02.08.2008 10:04

 

 

Písmo zrcadlí charakterové vlastnosti pisatele. Spousta z nás nikdy neměla příležitost anebo důvod požádat o grafologický rozbor písma, ať už svého nebo někoho jiného. Přitom se dá skutečně hodně poznat z písemného projevu kohokoli.

 

Služeb grafologů využívají personalisté, proto někdy vyžadují životopis psaný ručně. Nechávají si pak udělat rozbor písma uchazečů o práci nebo porovnat rukopis více adeptů na určitý post. Kriminalistům tato věda usnadňuje v pátrání po autorech padělaných rukopisů.

Co prozradí písmo

I zamilovaní si mohou objednat analýzu provedenou z partnerova milostného (nebo odmítavého) dopisu. Kdo se snaží poznat sám sebe, jednou z cest je rovněž pomoc grafologa.

Z rukopisu se dá vyčíst například vitalita, temperament, přátelskost, morální, volní i negativní vlastnosti. „Rukopis na pisatele dobrému grafologovi odhalí i nejskrytější zákoutí jeho duše,“ říká ing. Zuzana Dobiášová, předsedkyně Asociace grafologů ČR.

Upozorní i na nemoc

„Pokud je grafolog opravdu člověkem na svém místě, musí umět vyčíst prakticky všechny vlastnosti klienta,“ upřesňuje grafoložka a pokračuje: „Dokážeme zjistit, kde je pisatelův základní problém, a umíme mu doporučit řešení.“

Existují, jak dále uvedla, tzv. znaky nepoctivosti, s jejichž pomocí lze zjistit míru asociálního chování jedince. Čím více jich v textu je, tím více negativních vlastností klient má. Z ručně psaného písma je možné odhalovat i některé nemoci.

Pozor na zákon

Na grafology se vedle soukromých osob, které chtějí grafologický rozbor pro své potřeby, obracejí i firmy při výběrových řízeních. Zuzana Dobiášová upozorňuje, že v této souvislosti může snadno dojít k porušení zákona.

„Organizace mnohdy nemá souhlas uchazeče o práci, a přesto nechá analyzovat jeho psaný projev. Málokdo bohužel ví, že podle Občanského zákoníku nelze rozbor bez souhlasu klienta provést,“ říká grafoložka.

Je to vlastně mozkopis

Jak to, že zrovna z rukopisu se dá odhalit charakter pisatele? „Odpověď je jednoduchá,“ vysvětluje odbornice. „Zjednodušeným pohledem na funkci mozku zjistíme, že základem jeho šedé mozkové kůry, ,odpovědné‘ za odlišnost člověka od zvířat, jsou mozkové buňky. Mezi nimi vznikají mozkové spoje, a to především ve chvílích, kdy svými smysly vnímáme, získáváme zkušenosti, tedy když se učíme.“

Na celkových vlastnostech člověka se podílejí nejenom vrozené dispozice, ale i množství a způsob, jakými jsou neurony (mozkové buňky) propojeny. Písmo je obrazem pisatelových mozkových funkcí, zrcadlí jeho charakterové vlastnosti.

"Protože jedním z možných projevů člověka jsou i jeho pohyby a také pohyby ruky, která píše, můžeme tedy z psaného projevu nepřímo odhalit vlastnosti pisatele.“ Písmu se dá tedy nadneseně říkat mozkopis.

Písmo je jakýmsi zrcadlem svého autora. Stejně jako nenalezneme dvoje stejné otisky prstů, nenajdeme ani dvě stejná písma. „Každý psaný projev je originálem a na základě ověřených znalostí a zkušeností z něj můžeme velmi dobře vyčíst charakter autora.“

Jak se to naučit

Asociace grafologů ČR pořádá rekvalifikační grafologické kurzy, akreditované MŠMT. V těchto kurzech po zvládnutí zkoušek ze všech předmětů a závěrečné zkoušky dostane absolvent standardní rekvalifikační osvědčení.

Studium je rozloženo do teoretických přednášek a praktických seminářů, zaměřených na historii písma, rozvoj komunikačních schopností osobnosti, základy psychologie osobnosti, odborné pojmy z grafologie, chování a myšlení jako součást písemného projevu, vyvozování základních charakterových znaků osobnosti z písma, konkrétní měřitelné a popsatelné znaky písma a určování jejich významu.

Přednášky doplňují praktická cvičení, na kterých si studující za pomoci lektora průběžně ověřují stupeň dosažených vědomostí.

Kdo chce být dobrým grafologem, měl by ovládat i další obory, především psychologii a základní právní předpisy. Nutný je i přehled o autorských právech v případě historických rukopisů. Grafolog se může setkat i s opravdovými unikáty, takže je třeba disponovat znalostmi o vzniku a vývoji písma.

Je důležitá i znalost českého jazyka a exaktních věd, jako je biologie, fyzika nebo matematika.

Kdo ohlídá etiku

„Základní etika je stanovena českými zákony, o čemž bohužel mnozí grafologové nemají ani tušení. V Asociaci grafologů ČR vyučujeme v rámci grafologie a práva i etiku provádění grafologických rozborů. Na etiku klademe velký důraz, neboť nesprávným zacházením s výsledky grafologického rozboru je možné klientovi ublížit,“ dodala předsedkyně Asociace grafologů ČR.

zdroj: https://www.novinky.cz/clanek/140315-grafologie-odhali-skryta-zakouti-vasi-duse.html

—————

Zpět