Odkazy na e-knihy

30.09.2009 14:17

Dnes bych vás chtěla informovat o zcela prospěšné tváři internetu, pochopitelně i tento článek se bude točit kolem psychologie.

Ti z vás, kdo již všechny krásy tohoto média objevili, mohou tento článek přeskočit. Přesto si myslím, že se najde plno těch, kteří využívají rádi všech možností studia, zejména pak, pokud nám může být studium ulehčeno či se jedná o snížení nákladů. A tato kritéria beze sporu knihy stažitelné na internetu splňují.

Mezi výhody jak už bylo řečeno, patří nejen dostupnost ale hlavně skoro nulové výdaje na e-knihu. Samozřejmě mnoho lidí nepřešla touha držet samotné dílo v ruce a tedy musíme brát v úvahu náklady na tisk, někdy i stovek stran. Ale stále se jedná o velmi užitečnou věc, když uvážíme, že si danou knihu mohu jen okouknout a následně se rozhodnout pro její samotnou koupi.

Zájemci o odbornou literaturu, kterou mnohdy velmi těžko dohledávají v elektronické podobě na internetu chci uklidnit odkazy na webové stránky, jejichž obsah ukrývá něco i pro ně.

 

https://e-kniha.webovastranka.cz/file/238_Jin%C3%A9

 • Například v této sekci najdete spisy od Sigmunda Freuda či Frankla;

E-books on Psychology&Psychiatry:  www.digitalbookindex.com/_search/search010psychologya.asp

a dále na studentském webu studium.propsychology.cz jsou odkazy na tyto knihy:

 • Knihy v češtině a slovenštině
  1. Alena Plhaková - Učebnice obecné psychologie
  2. Alfred Adler - Porozumění životu - Úvod do individuální psychologie
  3. Alois Reutterer - Úvod do psychologie člověka

  4. Alojz Nociar - Základy psychológie

  5. Anton Heretik - Forenzná psychológia                                                                  
  6. Bohumil Vašina - Psychologie zdraví
  7. Carl Gustav Jung + Richard Wilhelm - Tajemství zlatého květu
  8. Daniel Goleman - Emoční inteligence
  9. Erich Fromm - Anatomie lidské destruktivity
  10. Erich Fromm - Mít nebo být
  11. Erich Fromm - Umění milovat
  12. Eva Dreikursová - Adlerovská teória
  13. Jan Lašek - Psychologie osobnosti
  14. Jan Royt + Hana Šedinová - Slovník symbolů
  15. Jean Piaget - Psychologie inteligence
  16. Jitka Šimíčková-Čížková - Kompendium obecné a vývojové psychologie
  17. John C. Norcross + James O. Prochaska - Psychoterapeutické systémy
  18. Jozef Kafka a kol. - Psychiatria
  19. Jozef Koščo - Poradenská psychológia
  20. Jozef Langmeier + Dana Krejčířová - Vývojová psychologie
  21. Kolektiv autorů - Psychodiagnostické metody v práci učitele primárního vzedlávání
  22. Kolektiv autorů - Psychologie s práci s lidmi
  23. Linda a Richard Eyrovi - Jak naučit děti hodnotám
  24. Ľudovít Beleš - Asertivita
  25. Marie Vágnerová - Psychologie pro pomáhající profese
  26. Oldřich Matoušek - Potřebujete psychoterapii
  27. Pavel Hartl - Psychologický slovník
  28. Petr Šišák - Základy pedagogické psychologie pro učitele primárního vzdelávání
  29. Philip Carter + Ken Russell - Testy IQ
  30. Sigmund Freud - Psychoanalýza
  31. Sigmund Freud - Totem a tabu
  32. Sigmund Freud - Výklad snů
  33. Tereza Kimplová - Psychologie rodinného soužití
  34. Viktor E. Frankl - Psychoterapie pro laiky      

                                                                                                                                

—————

Zpět