Pocity štěstí podle britských vědců z poloviny ovlivňují geny

04.02.2009 21:13
Pocit štěstí a spokojenosti v životě je silně ovlivňován geny. Ty mohou kontrolovat až polovinu vlastností, které nás udržují ve stavu spokojenosti, druhá polovina souvisí se životním stylem, kariérou a vztahy s jinými lidmi. K tomuto závěru dospěli experti z univerzity v Edinburghu, kteří tento jev zkoumali na jednovaječných a dvouvaječných dvojčatech.


Jiní odborníci ale namítají, že navzdory výsledkům tohoto výzkumu se můžeme sami trénovat v tom, abychom se cítili mnohem spokojenější.

Britští vědci spolu s australskými kolegy porovnávali 900 párů dvojčat. Vycházeli z toho, že identická dvojčata jsou z genetického hlediska totožná, zatímco dvouvaječná ne, a že porovnáním výsledků obou skupin bude možné vypočítat, jak silně je určitý rys povahy ovlivněn geneticky.

Do výzkumu byli zařazeni lidé, kteří neměli sklony se trápit a kteří byli družní a svědomití. Všechny tyto tři rysy se zkoumaly i v další studii zaměřené na celkový pocit štěstí a duševní pohody.

Rozdíly mezi výsledky zjištěnými u jednovaječných a dvouvaječných dvojčat napovídají, že tyto rysy jsou až z 50 procent ovlivňovány genetickými faktory.

"I když na pocit štěstí má vliv celá řada vnějších faktorů, zjistili jsme, že existuje dědičná složka štěstí, kterou lze plně vysvětlit genetickou stavbou každé osoby," řekl vedoucí výzkumného týmu Alexander Weiss z Edinburghu.

I když genetický argument podporují i jiné studie, bylo by prý chybné si myslet, že pokud jde o prožitky štěstí a spokojenosti, máme od přírody svázané ruce.

"Lidé mají celou řadu možností, jak docílit pocitu štěstí a ovlivnit ho technikami, které byly v praxi ověřeny, že fungují," řekl Alex Linley ze střediska pro aplikovanou pozitivní psychologii.
"Ke zlepšení mohou přispět zcela jednoduché věci. Například to, když si budete každý den do deníku psát tři věci, za které jste životu vděčni," dodává Linley.

Autor: ČTK

—————

Zpět