POROVNÁNÍ OBORŮ: Psychologie

24.07.2008 20:12

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

Fakulta: Filosofická fakulta, katedra Psychologie (Celetná 20, Praha1)

Charakteristika oboru: student, který je přijat ke studiu psychologie, byl měl podle přijímací komise už od jeho počátku vykazovat osobní zralost a zájem o problémy člověka. Během studia by měl získat předpoklady pro vykonáváni profese psychologa v různých oblastech (pedagogicka psychologie, klinická psychologie, sociální psychologie, psychologie práce...).Absolventi se mohou uplatnit ve zdravotnictví, školské a výchovné praxi nebo v sociálních službách. Místa nacházejí i ve výzkumných institucích. Magisterské studium ovšem nabízí jen základní poznatky ze všech oblastí psychologie, odbornou přípravu pro vybraný obor získá student až v doktorském studiu.
V současné době hledá katedra Psychologie do svých řad nové přednášející, od čehož si slibují zkvalitnění výuky a přidání nových psychologických oborů.

Studijní program: magisterské prezenční studium, jednooborové.

Přijímací zkoušky: jsou dvoukolové. První kolo je složeno z písemných testů ze znalostí biologie nebo základů společenských věd (jednu z možností si volí uchazeč), testu z psychologie, volného zpracování určeného psychologického tématu a testu studijních předpokladů. Druhé kolo je ústní a skládá se z rozhovoru o přečtené odborné literatuře, o obecných psychologických tématech a o motivaci a předpokladech ke studiu.

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

Fakulta: Fakulta sociálních studií, katedra Psychologie (Joštova 10, Brno)

Charakteristika oboru: Bakalářské studium má za úkol připravit studenty na profese, ve kterých se člověk dostává do osobního kontaktu s ostatními a kde psychologické znalosti a dovednosti mohou zvyšovat kvalitu nebo efektivitu práce. Studium je tedy složeno půl na půl z teorie (základní poznatky z obecné, sociální, vývojové psychologie...) a praxe (hlavně komunikace, diagnostika...). Navíc FSS v Brně jako jediná nabízí studium dvouoborové, aby studenti mohli při své práci využit i poznatky z jiného oboru, případně využít znalostí z psychologie pro práci v jiném oboru.

Studijní program: bakalářské prezenční dvouoborové, nebo bakalářské kombinované jednooborové studium.

Přijímací zkoušky: zajišťuje společnost Scio (www.scio.cz). K přijímačkám je třeba se zúčastnit Testu studijník předpokladů a testu ze Základů společenskýv věd.

Počet přihlášených uchazečů: k jednooborovému studiu 2007/2008 - 647
Počet přijatých uchazečů: k jednooborovému studiu 2007/2008 - 66
Maximální počet přijatých uchazečů: ke všem formám studia 2008/2009 - 500 

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

Fakulta: Filosofická fakulta, Psychologický ústav, Arna Nováka 1, Brno

Charakteristika oboru: Pětileté studium psychologie na Filosofické fakultě je rozděleno do dvou cyklů - první cyklus trvá 3 roky a je zakončen soubornou zkouškou, druhý 2 roky a k jeho zakončení musí student obhájit diplomovou práci a složit státní závěrečnou zkoušku. Studium psychologie na této fakultě má za cíl vychovat univerzální odborníky. Podle údajů Psychologického ústavu jeho absolventi pracují v mnoha oborech - ve zdravotnictví, v diagnostických ústavech, v hospicích, ve školství, v pedagogicko-psychologických poradnách, v předmanželském, manželském a rodinném poradenství, v organizacích, managementu, průmyslu a dopravě, reklamě, soudnictví, ozbrojených složkách a mnoha jiných. Po absolvování studia k získání učitelské způsobilosti může absolvent i vyučovat psychologii na středních školách.

Studijní program: magisterské prezenční nebo kombinované studium, jednooborové.

Přijímací zkoušky: jsou složeny ze dvou písemných testů - tedy Testu studijních předpokladů a oborového testu, který prověřuje znalosti psychologie.

Počet přihlášených uchazečů 2007/2008: 1202
Počet přijatých uchazečů 2007/2008: 85
Maximální počet přijatých uchazečů 2008/2009: 90 


  zdroj:Materiál byl převzat ze zpravodajského a informačního serveru VYSOKESKOLY.CZ.

—————

Zpět