Představujeme studijní obory: Psychologie

02.08.2008 09:25

 

Přemýšlíte-li nad tím, že půjdete studovat psychologii, pravděpodobně víte, že se jedná o humanitní vědu, která se zabývá lidským chováním a jednáním, duševními procesy, prožíváním a zároveň zkoumá vztahy mezi těmito kategoriemi. Víte, kde všude můžete psychologii studovat a co můžete od výuky čekat?

    11. 3. 2008 13:32 - PRAHA

Rozhodnete-li se jít na psychologii, během studia se setkáte s hlavními psychologickými odvětvími, jako například vývojová, sociální, či kognitivní psychologie. V rámci těchto témat se budete seznamovat s mnoha teoriemi i s praktickými výzkumy.

Na začátku mnohé studenty překvapí, že se v rámci studia setkají s biologií či matematikou. Naučíte se, jak to chodí v lidském těle a jak pracuje mozek. Dále se určitě setkáte s metodologií a statistikou (jak správně vést výzkum a jak interpretovat výsledky), jelikož velká část psychologie spočívá v empirickém ověřování teorií.

Psychologie je velmi obsáhlá věda a je nepředstavitelné, že bychom obsáhli veškeré její poznatky. Během studia se každý profiluje. Od každého směru se dozvíte něco a postupně zjistíte, co se vám líbí a čemu se chcete věnovat.
Nečekejte, že se na psychologii dozvíte všechno. Ostatně tak vysoké školy nefungují. Zjistíte, co vás zajímá a kde a jak si to najít. Většina studia je ale na vás. Kolik času investujete, tolik vědomostí získáte.

Kam za psychologií
České Budějovice:
Jihočeská univerzita – Pedagogická fakulta (arteterapie, psychologie)

Brno:
Masarykova univerzita -Filosofická fakulta (psychologie), Fakulta sociálních studií (dvouoborová psychologie – například se sociologií, žurnalistikou, environmentalistikou apod.)

Praha:
Univerzita Karlova – Filosofická fakulta (psychologie), Pedagogická fakulta (Psychologie a speciální pedagogika),

Olomouc:
Univerzita Palackého – Filosofická fakulta (psychologie)

Uplatnění absolventů

Dříve slovo psychologie vyvolávalo představu podivína sedícího v křesle a dotazujícího se na všemožné otázky. V dnešní době je vliv psychologie patrný v mnoha jiných oborech a už dávno neplatí, že všichni absolventi se stanou psychoterapeuty či poradenskými psychology.

Uplatnění absolventů je široké, od terapie, poradenství, přes školství (školní psycholog), výzkum, neziskový sektor, sociální práci, až ke všem oblastem práce s lidmi (personalistika, management nebo reklama).

—————

Zpět