Přijímačky na psychologii FF UK na rok 2009/2010

03.06.2009 12:51

Katedra psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze dodatečně vypisuje přijímací zkoušky na nově reakreditovaný magisterský studijní program jednooborové psychologie. Uzávěrka podání přihlášek je 30.4.2009. Samotné přijímací zkoušky se konají od 1.6.2009 do 19.6.2009 a náhradní termíny jsou vypsány na 26.6., 29.6. a 30.6.2009.
Administrativní poplatek za elektronicky vyplněnou přihlášku na této adrese činí 450,- Kč. Za klasickou přihlášku SEVT si připlatíte o 150,- Kč navíc. Pro zajímavost uvádíme, že vloni se hlásilo na psychologii 1376 lidí a přijali 84 šťastlivců – tedy asi 6%. Nutno podotknout, že se spousta lidí k přijímačkám nedostavila. Nechceme vám brát iluze, ani tento rok se bilance výrazněji nebude lišit s tím rozdílem, že vezmou nejvýše 60 uchazečů o studium. Přijímačky na psychologii se řídí pravidly uvedenými v Podmínkách přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010 na webu prijimacky.ff.cuni.cz a nelze je prominout.

A co můžete očekávat u zkoušek?
Přijímačky jsou dvoukolové. V prvním se testují znalosti z biologie nebo ze základů společenských věd, z psychologie, z obecných předpokladů ke studiu (pojmové a numerické vztahy), volné a stručné zpracování 2 – 3 témat s psychologickou tématikou. Ve druhém kole si úspěšné řešitele prvního kola vyzkouší z analýzy videozáznamu mezilidské interakce. V praxi to znamená, že vám na videu pustí nějakou více či méně běžnou mezilidskou situaci. Vašim úkolem bude k tomu zaujmout alespoň trochu odborné stanovisko. Později si s vámi zkušební komise pohovoří o tom, proč vlastně chcete studovat psychologii, o co se zajímáte, co čtete. Důležitá je také vaše doložitelná praxe, různá osvědčení, certifikáty.

Řada lidí se pokouší na psychologii dostat opakovaně, proto se nenechte zamítavým stanoviskem odradit, chcete-li se této problematice skutečně věnovat. Vezměte ale v úvahu, že konkurence v oboru se začíná zvyšovat. Tento obor také předpokládá prakticky celoživotní vzdělávání a náročné psychoterapeutické výcviky, hodláte-li se věnovat klinické praxi.

Veškeré informace naleznete na webu, nebo Vám je poskytnou studijní referentky na mailu

datum: 13.03.2009 | autor: Karel Švanda

—————

Zpět