FF UK - studijní obor Psychologie (Mgr.)

 Přijímací zkoušky se skládají z: 

1. kolo

Část BIOLOGIE nebo ZSV

Uchazeč si volí z testu biologie a ZSV, který si volí na místě a je na něm, pro který se rozhodne. Na test je zhruba 12 minut na 30 otázek.

Část PSYCHOLOGIE

Oborový test je, co se bodů týče, nejdůležitější. Časový rozsah je 20 minut (90 otázek- tedy musíte být rychlí). Hodnocení 0-50 bodů. Nejsou trestné body či odečítání, vždy pouze jedna správná odpověď.

Část OBECNÉ PŘEDPOKLADY

Jedná se o číselné řady, obrazce, konfigurace. Nebo zapamatování různých slov, jmen atd. Častá jsou různá slovní spojení a přiřazení.

Esej

Jedná se o volné a stručné zpracování 2 – 3 témat s psychologickou tématikou, za tyto eseje se body dostávají až ve 2.kole, pokud uchazeč postoupí, a hovoří se o nich s komisí. Na napsání eseje je kolem 20 minut, ale i déle.

 

Shrnutí:

První kolo prověřuje znalosti z uvedených předmětů a obecné studijní předpoklady. Výsledné kvantitativní hodnocení je normalizováno na základě výsledků všech účastníků tohoto kola.

 :: prezentace ze dne otevřených dveří :: je možné najít na webu https://psychologie.ff.cuni.cz/ v sekci uchazeč

 
Body v prvním kole: 

45 % test z psychologie   35 % test z logiky   20 % test z biologie 

 

2. kolo

Videozáznam

Na shlédnutí videozáznamu je zhruba 5 minut a pouští se dvakrát, během něj je možné si na papír psát poznámky. Účelem je zaznamenat důležitá fakta týkající se psychologie, která jsou ovšem patrná ze záznamu. Nikdo od uchazeče neočekává žádnou diagnostiku osob, nýbrž dobrou pozornost a neopomenutí žádné události, která by mohla souviset s komunikací, chováním a jednání osob v různých scénách. K videozáznamu se bude vracet komise v následném rozhovoru s uchazečem a bude hodnotit to, čeho si všiml uchazeč a jak je schopen o tom vést dialog se členy komise.

Rozhovor

Ten se zabývá hlavně motivací uchazeče, zájmy týkajících se psychologie a praxemi, které jsou velmi důležité a vysoce hodnoceny. Komise se zajímá o sebehodnocení uchazeče a o předpoklady ke studiu psychologie, které během rozhovoru projeví. Často se u komise probírá přečtená odborná literatura (nutno doložit seznamem). Na škodu není ručně napsaný životopis, na který může, ale nemusí, dojít.

 

Užitečné odkazy:  https://prijimacky.ff.cuni.cz 

https://is.cuni.cz/studium/prijriz/index.php