FF UPOL - studijní obor Psychologie (Mgr.)

Přijímací zkoušky se skládají z:

1.kolo

NSZ

Uchazeči o studium jsou v prvním kole vybíráni na základě Národní srovnávací zkoušky – testu obecných studijních předpokladů. Tuto část přijímací zkoušky organizuje společnost Scio, s.r.o. Prvních 200 uchazečů podle dosaženého percentilu postupují k ústní zkoušce. Tuto část přijímací zkoušky organizuje Filozofická fakulta FF ve spolupráci s Katedrou psychologie FF.

 2.kolo

 

Ústní část

Skládá se ze dvou samostatně hodnocených okruhů:
1. Rozprava k základním znalostem v psychologii. Budou položeny i otázky týkající se základu biologie člověka. Uchazeč musí prokázat orientaci v následujících okruzích: předmět psychologie, hlavní představitelé minulosti resp. současnosti, psychologické disciplíny, základní metody psychologie, psychofyziologické procesy a stavy, vnímání, paměť, proces učení, osobnost, psychické zvláštnosti ontogeneze, motivace, konflikty, psychosociální chování. Uchazeč předloží seznam prostudované literatury.

2. Okruh motivace a předpokladů ke studiu: na základě doložených praxí, stáží, pomocných činností v hospicech či jiných zařízení a předložených seminárních či jiných pracích bude posuzován reálný zájem o studium psychologie a práci s lidmi

Doporučená literatura - středoškolské učebnice: 

Helus, Z.: Psychologie pro střední školy. Praha 1997.
Gillernová, I. - Malotínová, M.: Psychologie pro střední školy. Praha 1996.
Čechová, V. - Rozsypalová, M.: Obecná psychologie pro střední zdravotní školy. Praha 1996.

Doporučená literatura:

Feldmann, H.: Kompendium lékařské psychologie. Praha 1994.
Vymětal, J. Úvod do lékařské psychologie. Praha 1994.
Fürst, M.: Psychologie. Praha 1997.
Nakonečný, M.: Psychologie osobnosti. Praha 1995.
Vágnerová, M.: Úvod do psychologie. Praha 1997.
Janoušek, J. - Hoskovec, J. - Štikar, J.: Psychologický výkladový atlas. Praha 1993.
Nakonečný, M .: Lexikon psychologie. Praha 1995.
Capponi, V. - Novák, T.: Sám sobě psychologem. Praha 1992, 1998.
Shmidbauer, W.: Psychologie. Lexikon základních pojmů. Praha 1994.
Výrost, J. - Slaměník, I.: Sociální psychologie - Sociální psychologia. Praha 1997.
Řezáč, J.: Sociální psychologie. Brno 1998. 

 

Užitečný odkaz: https://www.upol.cz/fakulty/ff/struktura/katedry-a-pracoviste/katedra-psychologie/prijimaci-rizeni/prijimaci-rizeni