MKN-10

Mezinárodní klasifikace nemocí

neboli International Classification of Diseases; dosud bylo sestaveno 10 verzí, které mají sloužit k mezinárodní komunikaci o nemocích spolu s jednotnou terminologií. Zahrnuje základní klasifikace pro skupiny duševních nemocí; slouží také k hodnocení zdravotního stavu.