Odkazy

:: Týkající se nejen psychologie ::

Test zvěřejněn samotnou katedrou psychologie filozofické fakulty UK, který pro uchazeče shrnuje časté otázky vyskytující se v písemné části přijímacího řízení na obor psychologie:

www2.ff.cuni.cz/FF-5779-version1-ps.pdfwww.psyx.cz/

Web určen pro obecné seznámení s oborem psychologie, jeho dělením a všemi směry:

https://mozek.cz/info/psychologie

Slovník pojmů:
 

https://jung.sneznik.cz/slovnik.htm 

 

Odkaz na článek časopisu REFLEX zabývající se vězenským experimentem spolu s chováním aktérů v dnešních moderních reality   shows:

https://www.reflex.cz/Clanek21411.html

Odkaz na anglickou verzi Wikipedie, který popisuje celkem zevrubně všechny psychologické směry, školy a historii plus metody  výzkumu:

https://www.terapie.info/studium/literatura.html

Testové otázky z psychologie on-line, vskutku velmi užitečné:

https://www.testonline.cz/web/psychologie/

Velmi podrobné vysvětlení behaviorismu a dalších důležitých pojmů s ním spojených jako jsou sociální učení, klasické, operantní, sociální podmiňování, kognitivně-behaviorální psychoterapie, intervence aj.:

https://www.ssvp.wz.cz/Texty/Behaviorismus.html
    

Užitečné informace k tématu závislosti, vše pod záštitou 1. LF a VFN UK v Praze:

https://www.adiktologie.cz/articles.php?l=cz&cid=78&iid=605&acc=enb

Informační portál o ilegálních a legálních drogách; konkrétně o opiátech a substituční léčbě:

https://www.drogy-info.cz/index.php/info/ilegalni_drogy/opiaty/opiaty_a_substitucni_lecba

Portál dokumentující komplexní vztah mezi člověkem a psychoaktivními látkami; z porátlu se můžete pravidelně dozvídat o novinkách ze světa psychoaktivních látek; zákona drogy; závislost ve spojení s naším zdravím, velmi přehledná webová stránka v angličtině:

https://www.erowid.org/ 

 

E-books on Psychology&Psychiatry:

https://www.digitalbookindex.com/_search/search010psychologya.asp

Encyklopedie psychotropních rostlin:

https://www.biotox.cz/enpsyro/index.php?R=obsahros&Q=1188251096

Webové stránky dobrovolnického centra v Praze; vřele doporučuji při hledání praxe:

https://www.lekorice.com

Projekt zabývající se problematikou lidské psychiky. Nabídka serveru zahrnuje např. bezplatnou psychologickou poradnu, různé zajímavé články jako Bolesti deprese, Sociální fobie, Oběti domácího násilí dále druhy terapií, seznam psychologů a spoustu dalšího:

https://www.help24.cz

Na stránách ZIS (Zdravotnický Informační Server) najdete studijní materiály

 

(maturitní otázky) vhodné ke studiu na střední zdravotnické škole, studijní materiály zahrnují obory jako psychologie a další:

https://zis.naskok.cz

Nevidomí mezi námi:

https://www.nevidomimezinami.cz


https://www.prijimacky-tsp.cz/index.php


https://www.phil.muni.cz/psych/modules.php?name=News&file=article&sid=13

https://www.phil.muni.cz/wups/?name=News&file=article&sid=13
https://monalisa.bloguje.cz/194239-karen-horneyova.php
    
https://studium.propsychology.cz/predmety/obecna-psychologie   
https://www.psycholousek.cz/modules.php?name=Top  
https://www.psychostudia.sk/skripta%20prednasky.html  
https://www.iapsa.cz/rycroft/   
https://maturitni-otazky.superstudent.cz/tags/Psychologie   
https://www.imaturita.cz/scripts/test_show.php?id=105 
ografologii.blogspot.com/2008_06_01_archive.html

https://studia.edumenu.cz/p-3203/studium-psychologie-fakulta-psychologie/