FSS MU - studijní obor Psychologie (Bc.)

 Přijímací zkoušky se skládají z:

1. kolo

Uchazeči o studium na FSS MU jsou vybíráni v rámci přijímacího řízení. Základní a jediné kritérium pro přijetí/nepřijetí ke studiu představují výsledky tzv.Národních srovnávacích zkoušek (NSZ), které zabezpečuje společnost scio s.r.o. www.scio.cz (dále jen Scio).
Každý uchazeč o studium na FSS tedy musí absolvovat NSZ a v jejich rámci konkrétní (1.) test Obecných studijních předpokladů (OSP) a (2.) test Základů společenských věd (ZSV).
Uchazeč přitom může tyto testy absolvovat pouze v jednom termínu NSZ, ale má také právo tyto testy absolvovat vícekrát (nejvíce pak třikrát). Z hlediska přijímacího řízení na FSS se uchazeči započítává vždy nejlepší výsledek z absolvovaného testu či absolvovaných testů, dosažený výhradně v termínech:
6.března 2010,1.dubna 2010 a 1.května 2010.

Nejlepší výsledky uchazečů jsou předávány společností Scio fakultě, kde jsou vkopírovány do databáze uchazečů. Svůj výsledek tedy uchazeč fakultě nepředává, výsledky předává fakultě výhradně společnost Scio. Každý uchazeč však musí společnosti Scio poskytnout k předání výsledků svůj souhlas (uchazeč tak učiní v rámci přihlášky k NSZ). Pro přijímací řízení je u každého testu rozhodující přepočtený percentil (maximální dosažitelná hranice v každém testu je 100), jak jej stanoví Scio.

https://www.fss.muni.cz/static/1155/Info%20o%20prijimacim%20rizeni%202010-2011.pdf


NSZ

 

Zjišťuje orientovanost uchazeče v základních psychologických pojmech a koncepcích, kterou získal četbou odborné literatury. Dále prověřuje kompetenci v zacházení s předloženým textem a logické myšlení (usuzování). Vedle běžných středoškolských učebnic psychologie předpokládá písemná zkouška zvládnutí následujících publikací:


 

Uplatnění:

Absolventi se uplatní v takových profesích, kde mohou poznatky a dovednosti z psychologie kombinovat s kvalifikací získanou v druhém studovaném oboru (např. ve státní a soukromé sféře, sociální péči, státní správě, diplomacii, charitativních organizacích, nadacích, žurnalistice a publicistice, personalistice, redaktorské, nakladatelské a vzdělávací činnosti, reklamě, politické činnosti, public relations, bezpečnostních složkách, managementu, podnikání aj.).

Kombinace s psychologií:

https://psych.fss.muni.cz/studium/studiumframe_komb.php

Počet přijatých v roce 2009:

Psychologie - jednooborová
Počet uchazečů/počet přijatých 1085/35
Celkový percentil posl. přijatého 181

Evropská studia, Mezinárodní vztahy - kombinované
Počet uchazečů/počet přijatých 346/110
Celkový percentil posl. přijatého 131

Mediální studia a žurnalistika, Psychologie - kombinované
Počet uchazečů/počet přijatých 205/34
Celkový percentil posl. přijatého 154

Politologie, Psychologie - prezenční
Počet uchazečů/počet přijatých 86/9
Celkový percentil posl. přijatého 173,3

Užitečný zdroj: https://www.muni.cz/fss/admission/procedure

                              týká se přijímacího řízení (všechny potřebné kroky)